Heavy Duty Coat

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Onderwaterschip behandelen? Heavy Duty Coat gebruiken! Heavy Duty Coat is een onderwaterschip-coating welke is ontwikkeld als vervangend produkt voor de epoxy-tar. Door de jaren heen heeft het zich bewezen met perfecte eigen schappen zoals; bes... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

Anderen kochten ook

Airblast epoxyontluchter

Bij epoxygietingen moet vaak eerst de ondergrond...

0 out of 5
 9,99 Incl btw
Op voorraad

UV-Blocker

UV-BLOCKER is een vloeibare UV-absorber die spec...

0 out of 5
 9,99 40,18 Incl btw
Op voorraad

Epoxy ETH 150

ETH 150 Epoxyhars: Uw Partner voor Perfe...

0 out of 5
 12,79 312,99 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur LG

Ontdek de veelzijdigheid van Epoxyplamuur ...

0 out of 5
 19,60 302,00 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur ST

Ontdek onze Nieuwe Verbeterde Epoxyplamu...

0 out of 5
 23,50 299,95 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Grondverf

Verbruik ca. 200 gr. per m² (2 lagen).  16 uur...

0 out of 5
 28,75 119,90 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Lijm

EPOXYLIJM VAN FADUURSMA.NL   Productn...

3.00 out of 5
 13,10 224,25 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Coat

Hoogwaardige Epoxycoat: Bescherming voor...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Vloercoat

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: Duurzame Be...

0 out of 5
 87,50 675,00 Incl btw
Op voorraad

Tablecast/EpoxyGiethars

Tablecast Epoxy-Giethars: Creëer Glashe...

0 out of 5
 25,00 795,01 Incl btw
Op voorraad

Onderwaterschip behandelen? Heavy Duty Coat gebruiken!

Heavy Duty Coat is een onderwaterschip-coating welke is ontwikkeld als vervangend produkt voor de epoxy-tar.

Door de jaren heen heeft het zich bewezen met perfecte eigen schappen zoals; beschermend, aangroeiremmend, corrosiewerend en waterdampdichtheid.  Heavy Duty Coat is een 2-componenten coat, op basis van epoxy.

De coat is geschikt voor verschillende ondergronden zoals;

 • epoxy
 • metaal
 • polyester
 • beton
 • Hout

Wanneer de ondergrond bestaat uit een beschermlaag van epoxy-tar kan de Heavy Duty Coat daar zelfs direct op aangebracht worden.

—————————————————————————————————————————————————–

Verwerking:

Mengverhouding HD-coat/harder gewichtsdelen 100 : 40
Verwerkingstemperatuur Minimaal 15°C – maximaal 25 °C
Verwerkingstijd Bij 20°C circa 25 minuten
Type Heavy Duty Coat en Heavy Duty coat harder
Opslag Koel, droog, donker en vorstvrij bewaren

Maak nooit meer aan dan u kunt verwerken. Begin dus altijd met een kleine hoeveelheid om bekend met het materiaal en de omstandigheden te raken. Hoe meer u aanmaakt hoe sneller de HD-coat zal reageren en hoe sneller u het dus zult moeten opbrengen. Hoe hier goed rekening mee. U kunt de HD-coat ook in een platte bak overgieten om zo de kolomhoogte te verkleinen. De HD-coat zal hierdoor een langere verwerkingstijd krijgen t.o.v. een hoge mengbeker.

Voor meer verwerkingsinformatie leest u de handleiding die u kunt downloaden onderaan de pagina.

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Heavy Duty Coat

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Heavy Duty Coat verharder

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Beschrijving

Onderwaterschip behandelen? Heavy Duty Coat gebruiken!

Heavy Duty Coat is een onderwaterschip-coating welke is ontwikkeld als vervangend produkt voor de epoxy-tar.

Door de jaren heen heeft het zich bewezen met perfecte eigen schappen zoals; beschermend, aangroeiremmend, corrosiewerend en waterdampdichtheid.  Heavy Duty Coat is een 2-componenten coat, op basis van epoxy.

De coat is geschikt voor verschillende ondergronden zoals;

 • epoxy
 • metaal
 • polyester
 • beton
 • Hout

Wanneer de ondergrond bestaat uit een beschermlaag van epoxy-tar kan de Heavy Duty Coat daar zelfs direct op aangebracht worden.

—————————————————————————————————————————————————–

Verwerking:

Mengverhouding HD-coat/harder gewichtsdelen 100 : 40
Verwerkingstemperatuur Minimaal 15°C – maximaal 25 °C
Verwerkingstijd Bij 20°C circa 25 minuten
Type Heavy Duty Coat en Heavy Duty coat harder
Opslag Koel, droog, donker en vorstvrij bewaren

Maak nooit meer aan dan u kunt verwerken. Begin dus altijd met een kleine hoeveelheid om bekend met het materiaal en de omstandigheden te raken. Hoe meer u aanmaakt hoe sneller de HD-coat zal reageren en hoe sneller u het dus zult moeten opbrengen. Hoe hier goed rekening mee. U kunt de HD-coat ook in een platte bak overgieten om zo de kolomhoogte te verkleinen. De HD-coat zal hierdoor een langere verwerkingstijd krijgen t.o.v. een hoge mengbeker.

Voor meer verwerkingsinformatie leest u de handleiding die u kunt downloaden onderaan de pagina.

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Heavy Duty Coat

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Heavy Duty Coat verharder

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Heavy Duty Coat aanbrengen

Download(648 KB)

Extra informatie

Gewicht 1,500000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
ean13

0

Heavy Duty Coat

1,4kg Grijs, 7kg Grijs, 28kg Grijs, 1,4kg Zwart, 7kg Zwart, 28kg Zwart

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.