Epoxy Plamuur ST

0 out of 5
 23,50 299,95 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Ontdek onze Nieuwe Verbeterde Epoxyplamuur ST! Gemakkelijkere verwerking door geoptimaliseerde pasteusiteit. Duidelijke kleurverschillen voor gemakkelijke menging. Verbeterde schuurbaarheid.   Epoxyplamuur ST van Faduur... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

Anderen kochten ook

Airblast epoxyontluchter

Bij epoxygietingen moet vaak eerst de ondergrond...

0 out of 5
 9,99 Incl btw
Op voorraad

UV-Blocker

UV-BLOCKER is een vloeibare UV-absorber die spec...

0 out of 5
 9,99 40,18 Incl btw
Op voorraad

Epoxy ETH 150

ETH 150 Epoxyhars: Uw Partner voor Perfe...

0 out of 5
 12,79 312,99 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur LG

Ontdek de veelzijdigheid van Epoxyplamuur ...

0 out of 5
 19,60 302,00 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Grondverf

Verbruik ca. 200 gr. per m² (2 lagen).  16 uur...

0 out of 5
 28,75 119,90 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Lijm

EPOXYLIJM VAN FADUURSMA.NL   Productn...

3.00 out of 5
 13,10 224,25 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Coat

Hoogwaardige Epoxycoat: Bescherming voor...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Vloercoat

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: Duurzame Be...

0 out of 5
 87,50 675,00 Incl btw
Op voorraad

Tablecast/EpoxyGiethars

Tablecast Epoxy-Giethars: Creëer Glashe...

0 out of 5
 25,00 795,01 Incl btw
Op voorraad

Heavy Duty Coat

Onderwaterschip behandelen? Heavy Duty Coat gebr...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Ontdek onze Nieuwe Verbeterde Epoxyplamuur ST!

 • Gemakkelijkere verwerking door geoptimaliseerde pasteusiteit.
 • Duidelijke kleurverschillen voor gemakkelijke menging.
 • Verbeterde schuurbaarheid.

 

Epoxyplamuur ST van Faduursma.nl voor Perfecte Afwerking

Ontdek Onze Universele Epoxyplamuur ST ideaal voor het uitvlakken van het onderwaterschip van uw Boot, maar uiteraard ook voor Houtreparaties, Auto en/of Meubelbewerking en tal van andere doeleinden.

Op zoek naar een kosteneffectieve oplossing voor hoogwaardige afwerking? Onze Epoxyplamuur ST biedt uitstekende prestaties zonder uw budget te belasten. Met indrukwekkende dichtheid en veelzijdige eigenschappen levert dit product overtuigende resultaten.

Doordat we meer dan 60 jaar! ervaring hebben op het gebied van Epoxyplamuren kunnen wij u een kwaliteitsproduct leveren zonder in te hoeven boeten op kwaliteit. Door ons goede inkoopbeleid, eigen recepten en een gedreven team weten we al meer dan 60 jaar u de beste Epoxyplamuren te bieden die er zijn!

Betaalbare Uitmuntendheid

 • Krachtige Dichtheid: Onze plamuur levert professionele afwerking zonder het hoge prijskaartje.
 • Eenvoudige Applicatie: Gemakkelijk te gebruiken, ongeacht uw ervaringsniveau, voor consistente kwaliteit.
 • Duurzame Reparaties: Herstelt scheuren, deuken en osmose oneffenheden, waardoor oppervlakken slijtvast worden.
 • Veelzijdigheid: Geschikt voor auto- en bootreparaties, houtbewerking en meubelrestauratie.
 • Uitstekende Primerfunctie: Dient ook als voortreffelijke primer voor coatings, lakken en verfproducten, wat de afwerking verbetert.

Gebruiksaanwijzing

 • Mengverhouding: Houd de mengverhouding aan van A:B /100:50 gewichtsdelen voor optimaal resultaat.
 • Potlife: Het mengsel heeft een royale potlife van ca. 30 minuten bij 20°C, wat zorgt voor voldoende werktijd.
 • Uitharding en Schuren: Na slechts 24 uur is de plamuur uitgehard en licht schuurbaar, waardoor u snel verder kunt met uw project.
 • Verbruik: Het verbruik is afhankelijk van de aard en de mate van oneffenheden.

Veilig Werken

Bij het werken met Epoxyplamuur ST is het van het grootste belang om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen:

 • Handschoenen: Draag nitril-handschoenen om direct contact met de plamuur te vermijden.
 • Veiligheidsbril: Bescherm uw ogen tegen eventuele spatten of stof.
 • Ademhalingsmasker: Gebruik een masker om inademing van schuurstof te voorkomen, vooral in slecht geventileerde ruimtes.

Faduursma.nl biedt kwaliteit en betaalbaarheid in één product. Kies voor Epoxyplamuur ST en bereik een afwerking die voldoet aan de hoogste normen zonder uw budget te overschrijden. Perfectie is binnen handbereik.

 


Veiligheidsinformatie:  EpoxyPlamuur ST

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  EpoxyPlamuurverharder

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

 

Beschrijving

Ontdek onze Nieuwe Verbeterde Epoxyplamuur ST!

 • Gemakkelijkere verwerking door geoptimaliseerde pasteusiteit.
 • Duidelijke kleurverschillen voor gemakkelijke menging.
 • Verbeterde schuurbaarheid.

 

Epoxyplamuur ST van Faduursma.nl voor Perfecte Afwerking

Ontdek Onze Universele Epoxyplamuur ST ideaal voor het uitvlakken van het onderwaterschip van uw Boot, maar uiteraard ook voor Houtreparaties, Auto en/of Meubelbewerking en tal van andere doeleinden.

Op zoek naar een kosteneffectieve oplossing voor hoogwaardige afwerking? Onze Epoxyplamuur ST biedt uitstekende prestaties zonder uw budget te belasten. Met indrukwekkende dichtheid en veelzijdige eigenschappen levert dit product overtuigende resultaten.

Doordat we meer dan 60 jaar! ervaring hebben op het gebied van Epoxyplamuren kunnen wij u een kwaliteitsproduct leveren zonder in te hoeven boeten op kwaliteit. Door ons goede inkoopbeleid, eigen recepten en een gedreven team weten we al meer dan 60 jaar u de beste Epoxyplamuren te bieden die er zijn!

Betaalbare Uitmuntendheid

 • Krachtige Dichtheid: Onze plamuur levert professionele afwerking zonder het hoge prijskaartje.
 • Eenvoudige Applicatie: Gemakkelijk te gebruiken, ongeacht uw ervaringsniveau, voor consistente kwaliteit.
 • Duurzame Reparaties: Herstelt scheuren, deuken en osmose oneffenheden, waardoor oppervlakken slijtvast worden.
 • Veelzijdigheid: Geschikt voor auto- en bootreparaties, houtbewerking en meubelrestauratie.
 • Uitstekende Primerfunctie: Dient ook als voortreffelijke primer voor coatings, lakken en verfproducten, wat de afwerking verbetert.

Gebruiksaanwijzing

 • Mengverhouding: Houd de mengverhouding aan van A:B /100:50 gewichtsdelen voor optimaal resultaat.
 • Potlife: Het mengsel heeft een royale potlife van ca. 30 minuten bij 20°C, wat zorgt voor voldoende werktijd.
 • Uitharding en Schuren: Na slechts 24 uur is de plamuur uitgehard en licht schuurbaar, waardoor u snel verder kunt met uw project.
 • Verbruik: Het verbruik is afhankelijk van de aard en de mate van oneffenheden.

Veilig Werken

Bij het werken met Epoxyplamuur ST is het van het grootste belang om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen:

 • Handschoenen: Draag nitril-handschoenen om direct contact met de plamuur te vermijden.
 • Veiligheidsbril: Bescherm uw ogen tegen eventuele spatten of stof.
 • Ademhalingsmasker: Gebruik een masker om inademing van schuurstof te voorkomen, vooral in slecht geventileerde ruimtes.

Faduursma.nl biedt kwaliteit en betaalbaarheid in één product. Kies voor Epoxyplamuur ST en bereik een afwerking die voldoet aan de hoogste normen zonder uw budget te overschrijden. Perfectie is binnen handbereik.

 


Veiligheidsinformatie:  EpoxyPlamuur ST

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  EpoxyPlamuurverharder

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

 

Extra informatie

Gewicht 0,300000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
ean13

0

Epoxy Plamuur

300gr, 1kg, 3kg, 6kg, 12kg, 24kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

In deze categorie

MISSCHIEN OOK INTERESSANT