Epoxy Vloercoat

0 out of 5
 87,50 675,00 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Faduursma.nl EpoxyvloerCoat is een 2-component oplosmiddelvrij epoxyverf. Voor zowel binnen- als buitenwerken, zowel voor vloeren als voor muren.Faduursma.nl EpoxyvloerCoat is geschikt voor garages, magazijnen, showrooms, gangen, overdekte parkings... Toon meer

1442 op voorraad

Wissen
  • Professioneel advies
  • Meer dan 50 jaar ervaring!
  • Afhalen in onze echte winkel.
  • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
  • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

Anderen kochten ook

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat is een 2-component oplosmiddelvrij epoxyverf. Voor zowel binnen- als buitenwerken, zowel voor vloeren als voor muren.

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat is geschikt voor garages, magazijnen, showrooms, gangen, overdekte parkings, werkplaatsen, etc. Kan rechtstreeks aangebracht worden op de meeste minerale ondergronden (oud beton, tegels, hout, staal etc.).

Voor de beste hechting verdunt u de eerste laag 10-30% met onze Aceton-CZ.

Kenmerken:

Maakt vloeren bij de juiste laagdikte vloeistofdicht.                                                                                                                        
– Hoge hardheid
– Uitzonderlijke slijtvastheid
– Bestand tegen olie, benzine , talrijke solventen en allerlei andere chemische vloeistoffen.
– Vrij van oplosmiddelen
– Makkelijk te reinigen
– Glansgraad: Hoogglans (Highgloss)
– Rendement gemiddeld: Ca. 3,3 m²/kg
– Overschilderbaar na: 24 uur
– Kleur: Standaard Ral 7035 lichtgrijs, andere kleuren mogelijk.

Verwerking:

Mengverhouding Vloercoat A/HarderB gewichtsdelen 100 : 25
Verwerkingstemperatuur Minimaal 15°C – maximaal 25 °C
Verwerkingstijd Bij 20°C circa 25 minuten
Type Epoxy vloercoat en Harder
Opslag Koel, droog, donker en vorstvrij bewaren

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Epoxyvloercoat.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                                                                

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu   

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Epoxy vloercoatverharder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                                                            

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Beschrijving

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat is een 2-component oplosmiddelvrij epoxyverf. Voor zowel binnen- als buitenwerken, zowel voor vloeren als voor muren.

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat is geschikt voor garages, magazijnen, showrooms, gangen, overdekte parkings, werkplaatsen, etc. Kan rechtstreeks aangebracht worden op de meeste minerale ondergronden (oud beton, tegels, hout, staal etc.).

Voor de beste hechting verdunt u de eerste laag 10-30% met onze Aceton-CZ.

Kenmerken:

Maakt vloeren bij de juiste laagdikte vloeistofdicht.                                                                                                                        
– Hoge hardheid
– Uitzonderlijke slijtvastheid
– Bestand tegen olie, benzine , talrijke solventen en allerlei andere chemische vloeistoffen.
– Vrij van oplosmiddelen
– Makkelijk te reinigen
– Glansgraad: Hoogglans (Highgloss)
– Rendement gemiddeld: Ca. 3,3 m²/kg
– Overschilderbaar na: 24 uur
– Kleur: Standaard Ral 7035 lichtgrijs, andere kleuren mogelijk.

Verwerking:

Mengverhouding Vloercoat A/HarderB gewichtsdelen 100 : 25
Verwerkingstemperatuur Minimaal 15°C – maximaal 25 °C
Verwerkingstijd Bij 20°C circa 25 minuten
Type Epoxy vloercoat en Harder
Opslag Koel, droog, donker en vorstvrij bewaren

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Epoxyvloercoat.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                                                                

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu   

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Epoxy vloercoatverharder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                                                            

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

MSDS Epoxyvloercoat

Download(842 KB)

TDS Epoxyvloercoat

Download(462 KB)

TDS Epoxyverharder

Download(293 KB)

Gebruiksaanwijzing

Download(665 KB)

Extra informatie

Gewicht 0,000000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
ean13

7141219004175

Epoxy Vloercoat

5kg – €87,50, 20kg – €300,-, 50kg – €675,-

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.