Epoxy Vloercoat

0 out of 5
 87,50 675,00 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: Duurzame Bescherming voor Vloeren (en Muren) Onze Faduursma.nl EpoxyvloerCoat is een hoogwaardige 2-component epoxycoating zonder oplosmiddelen. Het is een veelzijdige oplossing die zowel binnen- als buitenwerk... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

Anderen kochten ook

Airblast epoxyontluchter

Bij epoxygietingen moet vaak eerst de ondergrond...

0 out of 5
 9,99 Incl btw
Op voorraad

UV-Blocker

UV-BLOCKER is een vloeibare UV-absorber die spec...

0 out of 5
 9,99 40,18 Incl btw
Op voorraad

Epoxy ETH 150

ETH 150 Epoxyhars: Uw Partner voor Perfe...

0 out of 5
 12,79 312,99 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur LG

Ontdek de veelzijdigheid van Epoxyplamuur ...

0 out of 5
 19,60 302,00 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur ST

Ontdek onze Nieuwe Verbeterde Epoxyplamu...

0 out of 5
 23,50 299,95 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Grondverf

Verbruik ca. 200 gr. per m² (2 lagen).  16 uur...

0 out of 5
 28,75 119,90 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Lijm

EPOXYLIJM VAN FADUURSMA.NL   Productn...

3.00 out of 5
 13,10 224,25 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Coat

Hoogwaardige Epoxycoat: Bescherming voor...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Tablecast/EpoxyGiethars

Tablecast Epoxy-Giethars: Creëer Glashe...

0 out of 5
 25,00 795,01 Incl btw
Op voorraad

Heavy Duty Coat

Onderwaterschip behandelen? Heavy Duty Coat gebr...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: Duurzame Bescherming voor Vloeren (en Muren)

Onze Faduursma.nl EpoxyvloerCoat is een hoogwaardige 2-component epoxycoating zonder oplosmiddelen. Het is een veelzijdige oplossing die zowel binnen- als buitenwerken met gemak aankan, zowel op vloeren als op muren. Of u nu een garage, magazijn, showroom, gang, overdekte parking, of werkplaats wilt verbeteren, deze epoxycoating biedt de bescherming en duurzaamheid die u nodig heeft.

Krachtige Kenmerken die U Zullen Overtuigen

 • Vloeistofdichte Vloeren: Bij de juiste laagdikte maakt de EpoxyvloerCoat vloeren volledig vloeistofdicht, wat essentieel is voor ruimtes waar morsen en lekkages voorkomen moeten worden.
 • Uitzonderlijke Hardheid: De EpoxyvloerCoat staat bekend om zijn hoge hardheid, waardoor het bestand is tegen de dagelijkse slijtage en belasting.
 • Chemische Bestendigheid: Deze epoxyverf is bestand tegen olie, benzine, talrijke solventen en een verscheidenheid aan andere chemische vloeistoffen, waardoor het perfect is voor gebruik in ruimtes waar met potentieel schadelijke stoffen wordt gewerkt.
 • Milieuvriendelijk: Onze EpoxyvloerCoat is oplosmiddelvrij, waardoor het een milieuvriendelijke en vooral ook gezondere keuze is die voldoet aan moderne normen voor duurzaamheid en veilige arbeidsomstandigheden.
 • Gemakkelijk te Reinigen: Het oppervlak is makkelijk te reinigen, wat het onderhoud tot een minimum beperkt en de levensduur van uw vloeren (en/of muren) verlengt.
 • Schitterende Glansgraad: De EpoxyvloerCoat biedt een hoogglanzende afwerking (Highgloss) die niet alleen functioneel is, maar ook esthetisch aantrekkelijk.
 • Efficiënt Rendement: Met een gemiddeld rendement van ongeveer 3,3 vierkante meter per kilogram krijgt u waar voor uw geld.
 • Korte Overschildertijd: Na slechts 24 uur is de vloer of muur overschilderbaar, waardoor u snel weer aan de slag kunt.
 • Diverse Kleurmogelijkheden: Standaard wordt de EpoxyvloerCoat geleverd in Ral 7035 lichtgrijs, maar we bieden ook andere kleuropties om aan uw specifieke voorkeuren te voldoen.

 

Technische Specificaties voor Optimaal Gebruik

 • Mengverhouding Vloercoat A/Harder B: Een gewichtsverhouding van 100 delen hars tot 25 delen harder zorgt voor een correcte uitharding en duurzaamheid.
 • Verwerkingstemperatuur: Werk binnen een temperatuurbereik van minimaal 15°C tot maximaal 25°C voor de beste resultaten.
 • Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van 20°C heeft u ongeveer 25 minuten om de verf aan te brengen en te verwerken voordat deze begint te uitharden.
 • Primerlaag: Voor de beste hechting verdunt u de eerste laag 10-30% met onze Aceton-CZ. Dit afhankelijk van de poreusiteit van de onderlaag.
 • Opslag : Bewaar de Epoxyvloercoating op een koele, droge, donkere en vorstvrije plaats om de levensduur te verlengen.

 

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: De Ideale Keuze voor Bescherming en Duurzaamheid

Met de Faduursma.nl EpoxyvloerCoat bent u verzekerd van hoogwaardige bescherming en duurzaamheid voor uw vloeren en muren. Of u nu een industriële ruimte, een showroom, een garage, of een commerciële omgeving wilt upgraden, deze epoxyvloercoat biedt de kwaliteit en eigenschappen die nodig zijn voor langdurige prestaties. 

Zorg voor een vlekkeloze afwerking van uw projecten met Faduursma.nl Epoxyvloercoat!

 

PBM Gebruik voor Veilige Toepassing

Bij het werken met onze EpoxyvloerCoat raden we het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ten zeerste aan. Dit omvat onder andere geschikte handschoenen, veiligheidsbril en een geschikt masker om inademing van dampen te voorkomen. Zorg ervoor dat u werkt in een goed geventileerde ruimte en volg de veiligheidsinstructies op om een veilige en effectieve toepassing te garanderen. Uw veiligheid is onze prioriteit.

 

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Epoxyvloercoat.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Epoxy vloercoatverharder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Beschrijving

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: Duurzame Bescherming voor Vloeren (en Muren)

Onze Faduursma.nl EpoxyvloerCoat is een hoogwaardige 2-component epoxycoating zonder oplosmiddelen. Het is een veelzijdige oplossing die zowel binnen- als buitenwerken met gemak aankan, zowel op vloeren als op muren. Of u nu een garage, magazijn, showroom, gang, overdekte parking, of werkplaats wilt verbeteren, deze epoxycoating biedt de bescherming en duurzaamheid die u nodig heeft.

Krachtige Kenmerken die U Zullen Overtuigen

 • Vloeistofdichte Vloeren: Bij de juiste laagdikte maakt de EpoxyvloerCoat vloeren volledig vloeistofdicht, wat essentieel is voor ruimtes waar morsen en lekkages voorkomen moeten worden.
 • Uitzonderlijke Hardheid: De EpoxyvloerCoat staat bekend om zijn hoge hardheid, waardoor het bestand is tegen de dagelijkse slijtage en belasting.
 • Chemische Bestendigheid: Deze epoxyverf is bestand tegen olie, benzine, talrijke solventen en een verscheidenheid aan andere chemische vloeistoffen, waardoor het perfect is voor gebruik in ruimtes waar met potentieel schadelijke stoffen wordt gewerkt.
 • Milieuvriendelijk: Onze EpoxyvloerCoat is oplosmiddelvrij, waardoor het een milieuvriendelijke en vooral ook gezondere keuze is die voldoet aan moderne normen voor duurzaamheid en veilige arbeidsomstandigheden.
 • Gemakkelijk te Reinigen: Het oppervlak is makkelijk te reinigen, wat het onderhoud tot een minimum beperkt en de levensduur van uw vloeren (en/of muren) verlengt.
 • Schitterende Glansgraad: De EpoxyvloerCoat biedt een hoogglanzende afwerking (Highgloss) die niet alleen functioneel is, maar ook esthetisch aantrekkelijk.
 • Efficiënt Rendement: Met een gemiddeld rendement van ongeveer 3,3 vierkante meter per kilogram krijgt u waar voor uw geld.
 • Korte Overschildertijd: Na slechts 24 uur is de vloer of muur overschilderbaar, waardoor u snel weer aan de slag kunt.
 • Diverse Kleurmogelijkheden: Standaard wordt de EpoxyvloerCoat geleverd in Ral 7035 lichtgrijs, maar we bieden ook andere kleuropties om aan uw specifieke voorkeuren te voldoen.

 

Technische Specificaties voor Optimaal Gebruik

 • Mengverhouding Vloercoat A/Harder B: Een gewichtsverhouding van 100 delen hars tot 25 delen harder zorgt voor een correcte uitharding en duurzaamheid.
 • Verwerkingstemperatuur: Werk binnen een temperatuurbereik van minimaal 15°C tot maximaal 25°C voor de beste resultaten.
 • Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van 20°C heeft u ongeveer 25 minuten om de verf aan te brengen en te verwerken voordat deze begint te uitharden.
 • Primerlaag: Voor de beste hechting verdunt u de eerste laag 10-30% met onze Aceton-CZ. Dit afhankelijk van de poreusiteit van de onderlaag.
 • Opslag : Bewaar de Epoxyvloercoating op een koele, droge, donkere en vorstvrije plaats om de levensduur te verlengen.

 

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: De Ideale Keuze voor Bescherming en Duurzaamheid

Met de Faduursma.nl EpoxyvloerCoat bent u verzekerd van hoogwaardige bescherming en duurzaamheid voor uw vloeren en muren. Of u nu een industriële ruimte, een showroom, een garage, of een commerciële omgeving wilt upgraden, deze epoxyvloercoat biedt de kwaliteit en eigenschappen die nodig zijn voor langdurige prestaties. 

Zorg voor een vlekkeloze afwerking van uw projecten met Faduursma.nl Epoxyvloercoat!

 

PBM Gebruik voor Veilige Toepassing

Bij het werken met onze EpoxyvloerCoat raden we het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ten zeerste aan. Dit omvat onder andere geschikte handschoenen, veiligheidsbril en een geschikt masker om inademing van dampen te voorkomen. Zorg ervoor dat u werkt in een goed geventileerde ruimte en volg de veiligheidsinstructies op om een veilige en effectieve toepassing te garanderen. Uw veiligheid is onze prioriteit.

 

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Epoxyvloercoat.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Epoxy vloercoatverharder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

MSDS Epoxyvloercoat

Download(842 KB)

TDS Epoxyvloercoat

Download(462 KB)

TDS Epoxyverharder

Download(293 KB)

Gebruiksaanwijzing

Download(665 KB)

Extra informatie

Gewicht 0,000000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
ean13

7141219004175

Epoxy Vloercoat

5kg, 20kg, 50kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

In deze categorie

MISSCHIEN OOK INTERESSANT