Epoxy Plamuur LG

0 out of 5
 19,60 302,00 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Ontdek de veelzijdigheid van Epoxyplamuur LG. Lichtgewicht epoxyplamuur: dé keuze voor precisie en duurzaamheid De ideale oplossing voor oppervlaktereparaties, vullingen en afwerkingen - onze lichtgewicht epoxyplamuur biedt geavanceerde ... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

Anderen kochten ook

Airblast epoxyontluchter

Bij epoxygietingen moet vaak eerst de ondergrond...

0 out of 5
 9,99 Incl btw
Op voorraad

UV-Blocker

UV-BLOCKER is een vloeibare UV-absorber die spec...

0 out of 5
 9,99 40,18 Incl btw
Op voorraad

Epoxy ETH 150

ETH 150 Epoxyhars: Uw Partner voor Perfe...

0 out of 5
 12,79 312,99 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur ST

Ontdek onze Nieuwe Verbeterde Epoxyplamu...

0 out of 5
 23,50 299,95 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Grondverf

Verbruik ca. 200 gr. per m² (2 lagen).  16 uur...

0 out of 5
 28,75 119,90 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Lijm

EPOXYLIJM VAN FADUURSMA.NL   Productn...

3.00 out of 5
 13,10 224,25 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Coat

Hoogwaardige Epoxycoat: Bescherming voor...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Vloercoat

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: Duurzame Be...

0 out of 5
 87,50 675,00 Incl btw
Op voorraad

Tablecast/EpoxyGiethars

Tablecast Epoxy-Giethars: Creëer Glashe...

0 out of 5
 25,00 795,01 Incl btw
Op voorraad

Heavy Duty Coat

Onderwaterschip behandelen? Heavy Duty Coat gebr...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Ontdek de veelzijdigheid van Epoxyplamuur LG.

Lichtgewicht epoxyplamuur: dé keuze voor precisie en duurzaamheid

De ideale oplossing voor oppervlaktereparaties, vullingen en afwerkingen – onze lichtgewicht epoxyplamuur biedt geavanceerde prestaties die zowel professionals als doe-het-zelvers aanspreken. Deze krachtige epoxyformule combineert lichtheid en kracht, waardoor het perfect geschikt is voor het herstellen van beschadigde oppervlakken en het bereiken van professionele resultaten.

Eigenschappen die eruit springen

 • Lichtheid en kracht gecombineerd: Onze epoxyplamuur biedt de perfecte balans tussen gewicht en kracht, waardoor je moeiteloos kunt werken aan diverse materialen, van hout tot metaal, beton en kunststof.
 • Uitgebreide potlife: Met een potlife van ongeveer 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C, kun je de epoxyplamuur rustig aanbrengen zonder tijdsdruk.
 • Uitstekende uitharding: Na slechts 24 uur is de epoxyplamuur volledig uitgehard en klaar voor verdere afwerking, en het is ook gemakkelijk schuurbaar.

Toepassingen en gebruik

Perfect voor grotere staande oppervlakken

Als je op zoek bent naar een oplossing voor grote verticale oppervlakken, zoals het egaliseren van een bootromp na een osmosebehandeling, is onze Epoxyplamuur LG van Faduursma.nl een uitstekende keuze. Deze plamuur heeft een ietwat grovere structuur in vergelijking met onze Epoxyplamuur ST, wat het schuren vergemakkelijkt.

Een complete oplossing

Voor extra bescherming van het onderwaterschip kun je overwegen om na het aanbrengen van de epoxyplamuur een HD-coating aan te brengen. Deze extra stap zorgt voor een robuuste bescherming en een perfecte afwerking.

Conclusie

Of je nu werkt aan herstelprojecten, afwerkingen of bescherming van oppervlakken, onze lichtgewicht epoxyplamuur staat garant voor efficiëntie en precisie. De uitgebreide uithardingstijd en schuurbaarheid maken het gemakkelijk om de gewenste afwerking te bereiken. Voor bootbezitters die op zoek zijn naar de beste oplossing voor osmosebehandelingen, biedt deze plamuur de ideale basis voor een professioneel resultaat, gevolgd door een duurzame HD-coating. Kortom, onze lichtgewicht epoxyplamuur is de sleutel tot succesvolle projecten en oppervlaktebescherming.

 

Gebruiksaanwijzing:

Stapsgewijze toepassing voor optimale resultaten

 • Ondergrond voorbereiding: Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog en vrij van stof en vet is voordat je de epoxyplamuur aanbrengt. Eventuele losse deeltjes of roest moeten worden verwijderd van het oppervlak.
 • Mengen van de epoxyplamuur: Voeg de A en B component bij elkaar in de verhouding 100:50 gewichtsdelen. Doe de epoxyplamuur in een schone mengbeker of emmer en meng de epoxyplamuur grondig. Zorg ervoor dat de componenten gelijkmatig worden gemengd voor een optimale uitharding.
 • Toepassing: Breng de epoxyplamuur gelijkmatig aan met een geschikt gereedschap, zoals een plamuurmes, spatel of rei. Werk snel en verdeel de te verwerken plamuur over het oppervlak. Vooral wanneer u grotere hoeveelheden aanmaakt is dit cruciaal, aangezien de hoeveelheid er voor zorgt dat de epoxyplamuur LG sneller gaat reageren. Door de plamuur te verspreiden over een groter oppervlak neemt de zogeheten “kolomhoogte” af en kunt u rustig de plamuur uitvlakken. De potlife is ongeveer 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C.
 • Uitharding: Laat de aangebrachte epoxyplamuur minstens 24 uur uitharden voordat je verder gaat met schuren of verdere afwerking.
 • Schuren en afwerking: Nadat de epoxyplamuur volledig is uitgehard, kun je deze schuren om de gewenste gladheid en afwerking te bereiken. Voor extra bescherming van het onderwaterschip kun je nu een HD-coating aanbrengen, of verder afwerken met een Epoxyplamuur st of Epoxygrondverf.
 • De 3 gouden epoxyregels:
  1. Starttemperatuur van het materiaal voor het mengen moet altijd rond de 20C graden zijn.
  2. A en B component nauwkeurig afwegen in de juiste verhouding.
  3. Grondig mengen! (1 a 2 minuten). Neem ook de bodem en zijkanten goed mee om ervoor te zorgen dat de 2 componenten volledig gemengd zijn.                                                                                                                                                                              

Veiligheid:

Belangrijke aandachtspunten voor een veilig gebruik

 • Draag altijd geschikte beschermende kleding, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, om direct contact met de epoxyplamuur LG te voorkomen.
 • Werk in een goed geventileerde ruimte en maak gebruik van een stof/koolstofmasker om de inademing van dampen of schuurstof te minimaliseren.
 • Lees de productinformatie en veiligheidsinstructies zorgvuldig door en volg deze nauwgezet op.
 • Vermijd langdurig huidcontact en contact met de ogen. Spoel onmiddellijk met overvloedig water als contact optreedt en raadpleeg een arts indien nodig.
 • Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
 • Gooi lege verpakkingen en niet-gebruikte restanten volgens de geldende voorschriften weg.

Het naleven van deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies zorgt voor een succesvolle toepassing van de epoxyplamuur en zorgt ervoor dat je dit krachtige product veilig kunt gebruiken.


Veiligheidsinformatie:  EpoxyPlamuur LG (A)

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  EpoxyPlamuurverharder LG (B)

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Beschrijving

Ontdek de veelzijdigheid van Epoxyplamuur LG.

Lichtgewicht epoxyplamuur: dé keuze voor precisie en duurzaamheid

De ideale oplossing voor oppervlaktereparaties, vullingen en afwerkingen – onze lichtgewicht epoxyplamuur biedt geavanceerde prestaties die zowel professionals als doe-het-zelvers aanspreken. Deze krachtige epoxyformule combineert lichtheid en kracht, waardoor het perfect geschikt is voor het herstellen van beschadigde oppervlakken en het bereiken van professionele resultaten.

Eigenschappen die eruit springen

 • Lichtheid en kracht gecombineerd: Onze epoxyplamuur biedt de perfecte balans tussen gewicht en kracht, waardoor je moeiteloos kunt werken aan diverse materialen, van hout tot metaal, beton en kunststof.
 • Uitgebreide potlife: Met een potlife van ongeveer 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C, kun je de epoxyplamuur rustig aanbrengen zonder tijdsdruk.
 • Uitstekende uitharding: Na slechts 24 uur is de epoxyplamuur volledig uitgehard en klaar voor verdere afwerking, en het is ook gemakkelijk schuurbaar.

Toepassingen en gebruik

Perfect voor grotere staande oppervlakken

Als je op zoek bent naar een oplossing voor grote verticale oppervlakken, zoals het egaliseren van een bootromp na een osmosebehandeling, is onze Epoxyplamuur LG van Faduursma.nl een uitstekende keuze. Deze plamuur heeft een ietwat grovere structuur in vergelijking met onze Epoxyplamuur ST, wat het schuren vergemakkelijkt.

Een complete oplossing

Voor extra bescherming van het onderwaterschip kun je overwegen om na het aanbrengen van de epoxyplamuur een HD-coating aan te brengen. Deze extra stap zorgt voor een robuuste bescherming en een perfecte afwerking.

Conclusie

Of je nu werkt aan herstelprojecten, afwerkingen of bescherming van oppervlakken, onze lichtgewicht epoxyplamuur staat garant voor efficiëntie en precisie. De uitgebreide uithardingstijd en schuurbaarheid maken het gemakkelijk om de gewenste afwerking te bereiken. Voor bootbezitters die op zoek zijn naar de beste oplossing voor osmosebehandelingen, biedt deze plamuur de ideale basis voor een professioneel resultaat, gevolgd door een duurzame HD-coating. Kortom, onze lichtgewicht epoxyplamuur is de sleutel tot succesvolle projecten en oppervlaktebescherming.

 

Gebruiksaanwijzing:

Stapsgewijze toepassing voor optimale resultaten

 • Ondergrond voorbereiding: Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, droog en vrij van stof en vet is voordat je de epoxyplamuur aanbrengt. Eventuele losse deeltjes of roest moeten worden verwijderd van het oppervlak.
 • Mengen van de epoxyplamuur: Voeg de A en B component bij elkaar in de verhouding 100:50 gewichtsdelen. Doe de epoxyplamuur in een schone mengbeker of emmer en meng de epoxyplamuur grondig. Zorg ervoor dat de componenten gelijkmatig worden gemengd voor een optimale uitharding.
 • Toepassing: Breng de epoxyplamuur gelijkmatig aan met een geschikt gereedschap, zoals een plamuurmes, spatel of rei. Werk snel en verdeel de te verwerken plamuur over het oppervlak. Vooral wanneer u grotere hoeveelheden aanmaakt is dit cruciaal, aangezien de hoeveelheid er voor zorgt dat de epoxyplamuur LG sneller gaat reageren. Door de plamuur te verspreiden over een groter oppervlak neemt de zogeheten “kolomhoogte” af en kunt u rustig de plamuur uitvlakken. De potlife is ongeveer 30 minuten bij een temperatuur van 20 °C.
 • Uitharding: Laat de aangebrachte epoxyplamuur minstens 24 uur uitharden voordat je verder gaat met schuren of verdere afwerking.
 • Schuren en afwerking: Nadat de epoxyplamuur volledig is uitgehard, kun je deze schuren om de gewenste gladheid en afwerking te bereiken. Voor extra bescherming van het onderwaterschip kun je nu een HD-coating aanbrengen, of verder afwerken met een Epoxyplamuur st of Epoxygrondverf.
 • De 3 gouden epoxyregels:
  1. Starttemperatuur van het materiaal voor het mengen moet altijd rond de 20C graden zijn.
  2. A en B component nauwkeurig afwegen in de juiste verhouding.
  3. Grondig mengen! (1 a 2 minuten). Neem ook de bodem en zijkanten goed mee om ervoor te zorgen dat de 2 componenten volledig gemengd zijn.                                                                                                                                                                              

Veiligheid:

Belangrijke aandachtspunten voor een veilig gebruik

 • Draag altijd geschikte beschermende kleding, zoals handschoenen en een veiligheidsbril, om direct contact met de epoxyplamuur LG te voorkomen.
 • Werk in een goed geventileerde ruimte en maak gebruik van een stof/koolstofmasker om de inademing van dampen of schuurstof te minimaliseren.
 • Lees de productinformatie en veiligheidsinstructies zorgvuldig door en volg deze nauwgezet op.
 • Vermijd langdurig huidcontact en contact met de ogen. Spoel onmiddellijk met overvloedig water als contact optreedt en raadpleeg een arts indien nodig.
 • Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
 • Gooi lege verpakkingen en niet-gebruikte restanten volgens de geldende voorschriften weg.

Het naleven van deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies zorgt voor een succesvolle toepassing van de epoxyplamuur en zorgt ervoor dat je dit krachtige product veilig kunt gebruiken.


Veiligheidsinformatie:  EpoxyPlamuur LG (A)

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  EpoxyPlamuurverharder LG (B)

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Extra informatie

Gewicht 0,900000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
ean13

0

Epoxy Plamuur Light

750gr, 1,5kg, 3kg, 6kg, 18kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

In deze categorie

MISSCHIEN OOK INTERESSANT