Tablecast/EpoxyGiethars

0 out of 5
 25,00 795,01 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Tablecast Epoxy-Giethars: Creëer Glasheldere Tafelbladen en Barbladen met Gemak Onze Tablecast Epoxy-Giethars is een fantastisch systeem waarmee u moeiteloos glasheldere finishes kunt realiseren voor tafel- en barbladen, waardoor elk proj... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

cart popup image

Tablecast/EpoxyGiethars

Anderen kochten ook

Tablecast plus/EpoxyGiethars

Onze Tablecast Plus Epoxy-Giethars  is een idea...

0 out of 5
 19,80 1.164,24 Incl btw
Op voorraad

Airblast epoxyontluchter

Bij epoxygietingen moet vaak eerst de ondergrond...

0 out of 5
 9,99 Incl btw
Op voorraad

UV-Blocker

UV-BLOCKER is een vloeibare UV-absorber die spec...

0 out of 5
 9,99 40,18 Incl btw
Op voorraad

Epoxy ETH 150

ETH 150 Epoxyhars: Uw Partner voor Perfe...

0 out of 5
 12,79 312,99 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur LG

Ontdek de veelzijdigheid van Epoxyplamuur ...

0 out of 5
 19,60 302,00 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur ST

Ontdek onze Nieuwe Verbeterde Epoxyplamu...

0 out of 5
 23,50 299,95 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Grondverf

Verbruik ca. 200 gr. per m² (2 lagen).  16 uur...

0 out of 5
 28,75 119,90 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Lijm

EPOXYLIJM VAN FADUURSMA.NL   Productn...

3.00 out of 5
 13,10 224,25 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Coat

Hoogwaardige Epoxycoat: Bescherming voor...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Vloercoat

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: Duurzame Be...

0 out of 5
 87,50 675,00 Incl btw
Op voorraad

Tablecast Epoxy-Giethars: Creëer Glasheldere Tafelbladen en Barbladen met Gemak

Onze Tablecast Epoxy-Giethars is een fantastisch systeem waarmee u moeiteloos glasheldere finishes kunt realiseren voor tafel- en barbladen, waardoor elk project een visueel hoogtepunt wordt. Dit veelzijdige systeem biedt alles wat u nodig heeft om uw creatieve ideeën tot leven te brengen en geeft u de vrijheid om uw verbeelding de vrije loop te laten.

Creatieve Vrijheid: Van Glasscherven tot Munten

Met Tablecast Epoxy-Giethars zijn de mogelijkheden eindeloos. U kunt objecten zoals glasscherven, flesdoppen, munten, foto’s en meer in uw projecten integreren. Laat uw verbeelding de leidraad zijn en maak unieke, gepersonaliseerde tafel- en barbladen die de aandacht trekken en bewondering oogsten.

Technische Specificaties voor Optimaal Gebruik

 • Gewichtsverhouding Hars-Harder: Een verhouding van 100 delen hars tot 60 delen harder zorgt voor de juiste uitharding en duurzaamheid.
 • Potlife: Met een potlife van 30 minuten bij 20 graden Celsius heeft u voldoende tijd om de giethars te mengen en in te gieten, zelfs voor complexe projecten. Wel is aan te raden om de Giethars meteen te verwerken zodra het gemengd is. Doordat in de emmer of mengbeker je een grote, zogeheten, kolomhoogte hebt gaat de reactie sneller dan wanneer dezelfde hoeveelheid over een groter oppervlak uitgegoten is. Bereidt dus uw project goed voor en zorg dat u meteen kan beginnen als uw hars is aangemaakt.
 • Uitharding: Na slechts 24 uur is de giethars stofdroog en begint het zijn definitieve vorm aan te nemen. Volledige uitharding vindt plaats binnen 2 tot 5 dagen. Chemisch gezien gaat het uithardingsproces zelfs nog langer door, maar in de praktijk is dit verwaarloosbaar.

Praktische Tips voor een Perfect Resultaat

 • Luchtbellen Verwijderen: Om luchtbellen te verwijderen en voor een gladde afwerking te zorgen, kunt u een föhn, verfstripper of gasbrander gebruiken. Het is echter van essentieel belang om de warmtebron voortdurend te bewegen om te voorkomen dat de epoxy verbrandt.

Met Tablecast Epoxy-Giethars kunt u projecten naar een hoger niveau tillen en een verbluffende, glasheldere afwerking bereiken. De technische specificaties en praktische tips stellen u in staat om met vertrouwen aan de slag te gaan en prachtige tafel- en barbladen te creëren die de tand des tijds zullen doorstaan.

 

TIP!: bij hout is om de impregneer laag niet met een warmtebron te ontluchten, maar met Airblast. Door de nevel zullen de belletjes open springen zonder het hout te verwarmen. Door het hout te verwarmen zal namelijk de lucht in het hout uitzetten en kunnen er meer belletjes ontstaan.

 

 

—————————————————————————————————————————————–

Veiligheidsinformatie:  Epoxygiethars Tablecast.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Epoxygietverharder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Beschrijving

Tablecast Epoxy-Giethars: Creëer Glasheldere Tafelbladen en Barbladen met Gemak

Onze Tablecast Epoxy-Giethars is een fantastisch systeem waarmee u moeiteloos glasheldere finishes kunt realiseren voor tafel- en barbladen, waardoor elk project een visueel hoogtepunt wordt. Dit veelzijdige systeem biedt alles wat u nodig heeft om uw creatieve ideeën tot leven te brengen en geeft u de vrijheid om uw verbeelding de vrije loop te laten.

Creatieve Vrijheid: Van Glasscherven tot Munten

Met Tablecast Epoxy-Giethars zijn de mogelijkheden eindeloos. U kunt objecten zoals glasscherven, flesdoppen, munten, foto’s en meer in uw projecten integreren. Laat uw verbeelding de leidraad zijn en maak unieke, gepersonaliseerde tafel- en barbladen die de aandacht trekken en bewondering oogsten.

Technische Specificaties voor Optimaal Gebruik

 • Gewichtsverhouding Hars-Harder: Een verhouding van 100 delen hars tot 60 delen harder zorgt voor de juiste uitharding en duurzaamheid.
 • Potlife: Met een potlife van 30 minuten bij 20 graden Celsius heeft u voldoende tijd om de giethars te mengen en in te gieten, zelfs voor complexe projecten. Wel is aan te raden om de Giethars meteen te verwerken zodra het gemengd is. Doordat in de emmer of mengbeker je een grote, zogeheten, kolomhoogte hebt gaat de reactie sneller dan wanneer dezelfde hoeveelheid over een groter oppervlak uitgegoten is. Bereidt dus uw project goed voor en zorg dat u meteen kan beginnen als uw hars is aangemaakt.
 • Uitharding: Na slechts 24 uur is de giethars stofdroog en begint het zijn definitieve vorm aan te nemen. Volledige uitharding vindt plaats binnen 2 tot 5 dagen. Chemisch gezien gaat het uithardingsproces zelfs nog langer door, maar in de praktijk is dit verwaarloosbaar.

Praktische Tips voor een Perfect Resultaat

 • Luchtbellen Verwijderen: Om luchtbellen te verwijderen en voor een gladde afwerking te zorgen, kunt u een föhn, verfstripper of gasbrander gebruiken. Het is echter van essentieel belang om de warmtebron voortdurend te bewegen om te voorkomen dat de epoxy verbrandt.

Met Tablecast Epoxy-Giethars kunt u projecten naar een hoger niveau tillen en een verbluffende, glasheldere afwerking bereiken. De technische specificaties en praktische tips stellen u in staat om met vertrouwen aan de slag te gaan en prachtige tafel- en barbladen te creëren die de tand des tijds zullen doorstaan.

 

TIP!: bij hout is om de impregneer laag niet met een warmtebron te ontluchten, maar met Airblast. Door de nevel zullen de belletjes open springen zonder het hout te verwarmen. Door het hout te verwarmen zal namelijk de lucht in het hout uitzetten en kunnen er meer belletjes ontstaan.

 

 

—————————————————————————————————————————————–

Veiligheidsinformatie:  Epoxygiethars Tablecast.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Epoxygietverharder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Datasheet Epoxygiethars

Download(845 KB)

Veiligheidsblad Epoxygietharder

Download(103 KB)

Extra informatie

Gewicht 0,000000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
Tablecast

0,8kg, 1,6kg, 4kg, 8kg, 16kg, 32kg, 64kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.