Polyesterverharder (mekp)

0 out of 5
 3,50 54,40 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Vloeibare (MEKP) verharder voor polyesterharsen, topcoat, gelcoat en vezellijm welke zijn gemengd met cobaltversneller.  Afmeten van de hoeveelheid gaat het meest eenvoudig en veilig met een maatcilinder. Afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid ... Toon meer

59932 op voorraad

Wissen
  • Professioneel advies
  • Meer dan 50 jaar ervaring!
  • Afhalen in onze echte winkel.
  • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
  • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

cart popup image

Polyesterverharder (mekp)

Anderen kochten ook

Vloeibare (MEKP) verharder voor polyesterharsen, topcoat, gelcoat en vezellijm welke zijn gemengd met cobaltversneller. 
Afmeten van de hoeveelheid gaat het meest eenvoudig en veilig met een maatcilinder.

Afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid hars doseert u de juiste hoeveelheid verharder. 
Als richtlijn raden wij aan om staandaard 2% aan te houden. 
Dit geeft bij de polyesterhars-vth een verwerkingstijd van c.a. 30 minuten (bij 20 graden). 
Maak enkel aan wat u kan verwerken.

In verband met de reactie die MEKP-harder veroorzaakt bij vermenging met polyesterhars,topcoat of gelcoat raden wij altijd aan om niet teveel polyesterhars in een keer aan te maken, omdat de temperatuur ontwikkelig erg snel zal gaan en dit niet ten goede komt van de kwaliteit.

De temperatuur buiten moet boven de 15 graden zijn ivm verwerken.

Het wordt aangeraden om gebruik te maken van nitrilhandschoenen bij verwerking van de hars en harder.

verharder voor o.a. polyesterhars, topcoat enz.

Pas op uw ogen! Nooit direct mengen met cobaltversneller

————————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie

P220 Van kleding/ sterke zuren, bazen, zware metaalzouten
en van reducerende substanties /brandbare stoffen verwijderd
houden/bewaren.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:

P301 + P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het
haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met
water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de
frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk
kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
Verwijdering:
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

                  

  Ontvlambaar         Corrosief, bijtend        Gevaar, schadelijk

Beschrijving

Vloeibare (MEKP) verharder voor polyesterharsen, topcoat, gelcoat en vezellijm welke zijn gemengd met cobaltversneller. 
Afmeten van de hoeveelheid gaat het meest eenvoudig en veilig met een maatcilinder.

Afhankelijk van temperatuur en hoeveelheid hars doseert u de juiste hoeveelheid verharder. 
Als richtlijn raden wij aan om staandaard 2% aan te houden. 
Dit geeft bij de polyesterhars-vth een verwerkingstijd van c.a. 30 minuten (bij 20 graden). 
Maak enkel aan wat u kan verwerken.

In verband met de reactie die MEKP-harder veroorzaakt bij vermenging met polyesterhars,topcoat of gelcoat raden wij altijd aan om niet teveel polyesterhars in een keer aan te maken, omdat de temperatuur ontwikkelig erg snel zal gaan en dit niet ten goede komt van de kwaliteit.

De temperatuur buiten moet boven de 15 graden zijn ivm verwerken.

Het wordt aangeraden om gebruik te maken van nitrilhandschoenen bij verwerking van de hars en harder.

verharder voor o.a. polyesterhars, topcoat enz.

Pas op uw ogen! Nooit direct mengen met cobaltversneller

————————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H242 Brandgevaar bij verwarming.
H302 + H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie

P220 Van kleding/ sterke zuren, bazen, zware metaalzouten
en van reducerende substanties /brandbare stoffen verwijderd
houden/bewaren.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P235 Koel bewaren.
P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

Maatregelen:

P301 + P312 NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een
ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het
haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met
water afspoelen/afdouchen.
P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de
frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk
kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts
raadplegen.
P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts
raadplegen.
P315 Onmiddellijk een arts raadplegen.
Verwijdering:
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend
afvalverwerkingsbedrijf.

                  

  Ontvlambaar         Corrosief, bijtend        Gevaar, schadelijk

Datasheet MEKP verharder

Download(240 KB)

Extra informatie

Gewicht 0,050000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
ean13

0

Mekp-verharder

100gr – €4,95, 1kg – €17,35, 250gr – €8,95, 500gr – €11,95, 50gr – €3,50, 5kg – €54,40

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.