Hechtmiddel

0 out of 5
 5,10 119,00 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Polyester Hechtmiddel 2k voor Duurzame Verbindingen Ontdek de kracht van ons polyester hechtmiddel, speciaal ontworpen voor impregneren en het verbeteren van de hechting van polyesterhars en plamuur op poreuze ondergronden en hout. ... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

Anderen kochten ook

vinylesterhars

Vinylesterhars VTH

Algemeen. VinylesterharsVTH is een thixot...

0 out of 5
 17,95 229,00 Incl btw
Op voorraad

PU-Hechtmiddel (universeel)

Hoogwaardig PU-Hechtmiddel: Veelzijdige To...

0 out of 5
 8,80 111,01 Incl btw
Op voorraad

Polyesterverharder (mekp)

Ontdek de Kracht van Vloeibare Polyester - MEKP ...

0 out of 5
 3,50 54,40 Incl btw
Op voorraad

Polyesterplamuur

Polyesterplamuur: Het Veelzijdige ...

0 out of 5
 3,00 25,00 Incl btw
Op voorraad

Spuitplamuur 2k (polyester)

Twee-componenten Spuitplamuur: Uitsteken...

0 out of 5
 19,70 99,60 Incl btw
Op voorraad

Mono Styreen

  Mono-Styreen voor Polyesterverdu...

0 out of 5
 7,00 70,00 Incl btw
Op voorraad

Anti Kleef (Paraffine oplossing)

Anti-kleef (Paraffine Oplossing) voor Ge...

0 out of 5
 5,60 17,60 Incl btw
Op voorraad

Vezellijm/plamuurpasta

Polyester Vezellijm: Uw Complete All-in-...

0 out of 5
 7,75 323,75 Incl btw
Op voorraad

Topcoat

    Polyester Topcoat voor Glasvez...

0 out of 5
 13,15 242,00 Incl btw
Op voorraad

Gelcoat

  Hoogwaardige Polyester-Gelcoat...

0 out of 5
 13,15 242,00 Incl btw
Op voorraad

Polyester Hechtmiddel 2k voor Duurzame Verbindingen

Ontdek de kracht van ons polyester hechtmiddel, speciaal ontworpen voor impregneren en het verbeteren van de hechting van polyesterhars en plamuur op poreuze ondergronden en hout.

Wat is Polyester Hechtmiddel?

Polyester hechtmiddel is een hoogwaardige 2-componenten impregneerhars die essentieel is voor het creëren van duurzame en sterke verbindingen. Het is ontwikkeld om een uitstekende hechting te bieden voor polyesterhars en plamuur, vooral op poreuze oppervlakken en hout.

 

Toepassingen en Voordelen:

 • Impregneren en Beschermen: Ons polyester hechtmiddel dringt diep door in poreuze materialen, zoals hout, om ze te impregneren en te beschermen tegen vocht en andere schadelijke invloeden.
 • Verbetert Hechting: Het verbetert aanzienlijk de hechting van zowel polyesterhars als plamuur, wat resulteert in duurzame en betrouwbare verbindingen.
 • Breed Toepassingsbereik: Dit hechtmiddel is geschikt voor diverse toepassingen, variërend van bootreparaties tot het restaureren van houten oppervlakken.
 • Economisch Verbruik: Een kleine hoeveelheid hechtmiddel gaat een lange weg, met een verbruik variërend van 100 tot 250 gram per vierkante meter.

 

Veelzijdigheid in Gebruik:

Polyester hechtmiddel is de sleutel tot het bereiken van professionele en duurzame resultaten bij het werken met poreuze ondergronden en hout. Of u nu bezig bent met het herstellen van houten meubels of het versterken van een polyesterharslaag op uw boot, dit hechtmiddel biedt de ondersteuning die u nodig heeft.

 

Veiligheid:

Bij het werken met polyester hechtmiddel is het essentieel om de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

 • Ventilatie: Werk in een goed geventileerde ruimte om dampen te minimaliseren. Polyester Hechtmiddel is oplosmiddelhoudend en mag daarom niet in afgesloten ruimtes gebruikt worden tenzij er een afdoende afzuiginstallatie aanwezig is.
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):
  • Draag geschikte handschoenen om huidcontact te voorkomen.
  • Gebruik ademhalingsbescherming, zoals een koolstofmasker van 3m, om inademing van dampen te voorkomen.
  • Bescherm uw ogen met veiligheidsbril om spatten te voorkomen.

Verbeter de hechting en duurzaamheid van uw projecten met polyester hechtmiddel en geniet van de zekerheid van sterke, langdurige verbindingen op poreuze ondergronden en hout, terwijl u strikte veiligheidsrichtlijnen naleeft.

 

Gebruik:

 • Ondergrond: Zorg dat de ondergrond, droog, stof- en vetvrij is.
 • Dosering: Voeg 2% Polyesterverharder(mekp) toe aan de hechtmiddel en meng grondig.
 • Verbruik: Afhankelijk van de poreusiteit van de ondergrond is het verbruik 100 tot 250gr/m2.

————————————————————————————————————————–

Veiligheidsinformatie:  Hechtmiddel(Polyester)

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling:
Oor; Wijze van blootstelling: inhalatie
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
P210.9 Verwijderd houden van vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken.
P260.8 Damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen:
Styreen (CAS-Nr. 100-42-5)

ademhaling.jpg
Ontvlambaar
Gezondheidsgevaar

lange termijn

Gevaar, schadelijk

Veiligheidsinformatie:  Aceton CZ

 

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

Aanvullende etiket informatie:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

                         brandbaar.jpg

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu   

Beschrijving

Polyester Hechtmiddel 2k voor Duurzame Verbindingen

Ontdek de kracht van ons polyester hechtmiddel, speciaal ontworpen voor impregneren en het verbeteren van de hechting van polyesterhars en plamuur op poreuze ondergronden en hout.

Wat is Polyester Hechtmiddel?

Polyester hechtmiddel is een hoogwaardige 2-componenten impregneerhars die essentieel is voor het creëren van duurzame en sterke verbindingen. Het is ontwikkeld om een uitstekende hechting te bieden voor polyesterhars en plamuur, vooral op poreuze oppervlakken en hout.

 

Toepassingen en Voordelen:

 • Impregneren en Beschermen: Ons polyester hechtmiddel dringt diep door in poreuze materialen, zoals hout, om ze te impregneren en te beschermen tegen vocht en andere schadelijke invloeden.
 • Verbetert Hechting: Het verbetert aanzienlijk de hechting van zowel polyesterhars als plamuur, wat resulteert in duurzame en betrouwbare verbindingen.
 • Breed Toepassingsbereik: Dit hechtmiddel is geschikt voor diverse toepassingen, variërend van bootreparaties tot het restaureren van houten oppervlakken.
 • Economisch Verbruik: Een kleine hoeveelheid hechtmiddel gaat een lange weg, met een verbruik variërend van 100 tot 250 gram per vierkante meter.

 

Veelzijdigheid in Gebruik:

Polyester hechtmiddel is de sleutel tot het bereiken van professionele en duurzame resultaten bij het werken met poreuze ondergronden en hout. Of u nu bezig bent met het herstellen van houten meubels of het versterken van een polyesterharslaag op uw boot, dit hechtmiddel biedt de ondersteuning die u nodig heeft.

 

Veiligheid:

Bij het werken met polyester hechtmiddel is het essentieel om de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:

 • Ventilatie: Werk in een goed geventileerde ruimte om dampen te minimaliseren. Polyester Hechtmiddel is oplosmiddelhoudend en mag daarom niet in afgesloten ruimtes gebruikt worden tenzij er een afdoende afzuiginstallatie aanwezig is.
 • Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):
  • Draag geschikte handschoenen om huidcontact te voorkomen.
  • Gebruik ademhalingsbescherming, zoals een koolstofmasker van 3m, om inademing van dampen te voorkomen.
  • Bescherm uw ogen met veiligheidsbril om spatten te voorkomen.

Verbeter de hechting en duurzaamheid van uw projecten met polyester hechtmiddel en geniet van de zekerheid van sterke, langdurige verbindingen op poreuze ondergronden en hout, terwijl u strikte veiligheidsrichtlijnen naleeft.

 

Gebruik:

 • Ondergrond: Zorg dat de ondergrond, droog, stof- en vetvrij is.
 • Dosering: Voeg 2% Polyesterverharder(mekp) toe aan de hechtmiddel en meng grondig.
 • Verbruik: Afhankelijk van de poreusiteit van de ondergrond is het verbruik 100 tot 250gr/m2.

————————————————————————————————————————–

Veiligheidsinformatie:  Hechtmiddel(Polyester)

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H332 Schadelijk bij inademing.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling:
Oor; Wijze van blootstelling: inhalatie
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
P210.9 Verwijderd houden van vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken.
P260.8 Damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen:
Styreen (CAS-Nr. 100-42-5)

ademhaling.jpg
Ontvlambaar
Gezondheidsgevaar

lange termijn

Gevaar, schadelijk

Veiligheidsinformatie:  Aceton CZ

 

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.
P261 Inademing van dampen/ spuitnevel vermijden.
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

Aanvullende etiket informatie:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

                         brandbaar.jpg

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu   

Bekleden met polyester & glasmat

Download(2 MB)

Datasheet Aceton

Download(835 KB)

Datasheet Gelcoat

Download(146 KB)

Extra informatie

Gewicht 0,500000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
ean13

0

Hechtmiddel (polyester)

500gr, 1kg, 2,5kg, 5kg, 20kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.