Epoxy Hars/Harder sets

0 out of 5
 13,00 310,00 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
  Hoogwaardige Epoxyhars Set voor Uitzonderlijke Toepassingen   Onze Epoxyhars set is het antwoord op de vraag naar een geavanceerd epoxyhars systeem met buitengewone eigenschappen voor uitharding en verwerkbaarheid. Het resu... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

cart popup image

Epoxy Hars/Harder sets

Anderen kochten ook

Airblast epoxyontluchter

Bij epoxygietingen moet vaak eerst de ondergrond...

0 out of 5
 9,99 Incl btw
Op voorraad

UV-Blocker

UV-BLOCKER is een vloeibare UV-absorber die spec...

0 out of 5
 9,99 40,18 Incl btw
Op voorraad

Epoxy ETH 150

ETH 150 Epoxyhars: Uw Partner voor Perfe...

0 out of 5
 12,79 312,99 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur LG

Ontdek de veelzijdigheid van Epoxyplamuur ...

0 out of 5
 19,60 302,00 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Plamuur ST

Ontdek onze Nieuwe Verbeterde Epoxyplamu...

0 out of 5
 23,50 299,95 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Grondverf

Verbruik ca. 200 gr. per m² (2 lagen).  16 uur...

0 out of 5
 28,75 119,90 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Lijm

EPOXYLIJM VAN FADUURSMA.NL   Productn...

3.00 out of 5
 13,10 224,25 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Coat

Hoogwaardige Epoxycoat: Bescherming voor...

0 out of 5
 35,95 470,70 Incl btw
Op voorraad

Epoxy Vloercoat

Faduursma.nl EpoxyvloerCoat: Duurzame Be...

0 out of 5
 87,50 675,00 Incl btw
Op voorraad

Tablecast/EpoxyGiethars

Tablecast Epoxy-Giethars: Creëer Glashe...

0 out of 5
 25,00 795,01 Incl btw
Op voorraad

 

Hoogwaardige Epoxyhars Set voor Uitzonderlijke Toepassingen

 

Onze Epoxyhars set is het antwoord op de vraag naar een geavanceerd epoxyhars systeem met buitengewone eigenschappen voor uitharding en verwerkbaarheid. Het resultaat is een ongeëvenaard composiet van superieure kwaliteit.

Kenmerken van onze Epoxyhars Set:

 • Slijtvast en Sterk: Wanneer je deze epoxyhars set combineert met onze Glasweefsels, krijg je een uiterst slijtvast, sterk en duurzaam composiet. Dit maakt het perfect voor toepassingen waar duurzaamheid en robuustheid cruciaal zijn.
 • Gemakkelijke Verwerking: Deze epoxyhars is ontworpen om zeer eenvoudig te verwerken, met een ideale verwerkingstijd. Zowel professionals als doe-het-zelvers zullen genieten van de gebruiksvriendelijkheid.
 • Veelzijdig in Toepassingen: Onze Epoxyhars set is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Gebruik het om een houten boot te lamineren, fillets te maken, lijmpasta te vervaardigen of als plamuur. Het is zelfs perfect voor het aflakken van oppervlakken, waarbij het een prachtige hoogglans afwerking biedt.

Verwerking:

 • Mengverhouding: De ideale mengverhouding tussen hars en harder is 100 gewichtsdelen hars tot 50 gewichtsdelen harder. Dit zorgt voor een optimale uitharding en prestaties.
 • Verwerkingstemperatuur: Deze set gedijt het beste bij temperaturen tussen 15°C en 25°C. Zorg voor een geschikte omgeving om de hars en harder optimaal te laten reageren.
 • Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van 20°C heb je ongeveer 25 minuten de tijd om met de epoxyhars te werken voordat uitharding begint.
 • Hars en Harder Type: De set bevat Epoxyhars EH100 en Epoxyharder H45, twee componenten die perfect op elkaar zijn afgestemd voor de beste prestaties.
 • Opslag: Voor langdurige kwaliteit, bewaar de epoxyhars set in een koele, droge, donkere en vorstvrije omgeving.

Of je nu een doorgewinterde professional bent of een enthousiaste doe-het-zelver, onze Epoxyhars set zal aan je verwachtingen voldoen en je helpen bij het realiseren van hoogwaardige projecten. De uitzonderlijke prestaties en veelzijdigheid maken het een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die op zoek is naar topkwaliteit.

Veiligheid voor Alles: Veilige Omgang met de Epoxyhars Set

Het is van cruciaal belang om bij de verwerking van de Epoxyhars set de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om jezelf en anderen te beschermen. Hier zijn enkele essentiële veiligheidsaanbevelingen:

 • Beschermende Kleding: Draag geschikte beschermende kleding. Wij raden een wegwerpoverall aan om je huid te beschermen tegen morsen en spatten.
 • Handschoenen: Gebruik nitrilhandschoenen om je handen te beschermen tegen direct contact met de hars en harder.
 • Oogbescherming: Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen eventuele spatten of druppels.
 • Ventilatie: Werk altijd in een goed geventileerde ruimte en draag een geschikt ademhalingsmasker om inademing van dampen te voorkomen.
 • Huidcontact Vermijden: Vermijd contact met de huid door nauwgezet werken en onmiddellijk wassen met water en zeep als er toch contact plaatsvindt.
 • In geval van inslikken of inademen: Raadpleeg onmiddellijk medische hulp en toon de verpakking of het etiket van het product.

De veiligheidsinstructies die bij de Epoxyhars set worden geleverd, moeten altijd nauwgezet worden opgevolgd. Bovendien is het essentieel om op de hoogte te zijn van de specifieke gevaren en veiligheidsmaatregelen voor epoxyharsen en aanverwante producten.

 

Verwerking:

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Epoxyhars EH100.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Epoxyverharder H45.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Beschrijving

 

Hoogwaardige Epoxyhars Set voor Uitzonderlijke Toepassingen

 

Onze Epoxyhars set is het antwoord op de vraag naar een geavanceerd epoxyhars systeem met buitengewone eigenschappen voor uitharding en verwerkbaarheid. Het resultaat is een ongeëvenaard composiet van superieure kwaliteit.

Kenmerken van onze Epoxyhars Set:

 • Slijtvast en Sterk: Wanneer je deze epoxyhars set combineert met onze Glasweefsels, krijg je een uiterst slijtvast, sterk en duurzaam composiet. Dit maakt het perfect voor toepassingen waar duurzaamheid en robuustheid cruciaal zijn.
 • Gemakkelijke Verwerking: Deze epoxyhars is ontworpen om zeer eenvoudig te verwerken, met een ideale verwerkingstijd. Zowel professionals als doe-het-zelvers zullen genieten van de gebruiksvriendelijkheid.
 • Veelzijdig in Toepassingen: Onze Epoxyhars set is geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Gebruik het om een houten boot te lamineren, fillets te maken, lijmpasta te vervaardigen of als plamuur. Het is zelfs perfect voor het aflakken van oppervlakken, waarbij het een prachtige hoogglans afwerking biedt.

Verwerking:

 • Mengverhouding: De ideale mengverhouding tussen hars en harder is 100 gewichtsdelen hars tot 50 gewichtsdelen harder. Dit zorgt voor een optimale uitharding en prestaties.
 • Verwerkingstemperatuur: Deze set gedijt het beste bij temperaturen tussen 15°C en 25°C. Zorg voor een geschikte omgeving om de hars en harder optimaal te laten reageren.
 • Verwerkingstijd: Bij een temperatuur van 20°C heb je ongeveer 25 minuten de tijd om met de epoxyhars te werken voordat uitharding begint.
 • Hars en Harder Type: De set bevat Epoxyhars EH100 en Epoxyharder H45, twee componenten die perfect op elkaar zijn afgestemd voor de beste prestaties.
 • Opslag: Voor langdurige kwaliteit, bewaar de epoxyhars set in een koele, droge, donkere en vorstvrije omgeving.

Of je nu een doorgewinterde professional bent of een enthousiaste doe-het-zelver, onze Epoxyhars set zal aan je verwachtingen voldoen en je helpen bij het realiseren van hoogwaardige projecten. De uitzonderlijke prestaties en veelzijdigheid maken het een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die op zoek is naar topkwaliteit.

Veiligheid voor Alles: Veilige Omgang met de Epoxyhars Set

Het is van cruciaal belang om bij de verwerking van de Epoxyhars set de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen om jezelf en anderen te beschermen. Hier zijn enkele essentiële veiligheidsaanbevelingen:

 • Beschermende Kleding: Draag geschikte beschermende kleding. Wij raden een wegwerpoverall aan om je huid te beschermen tegen morsen en spatten.
 • Handschoenen: Gebruik nitrilhandschoenen om je handen te beschermen tegen direct contact met de hars en harder.
 • Oogbescherming: Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen tegen eventuele spatten of druppels.
 • Ventilatie: Werk altijd in een goed geventileerde ruimte en draag een geschikt ademhalingsmasker om inademing van dampen te voorkomen.
 • Huidcontact Vermijden: Vermijd contact met de huid door nauwgezet werken en onmiddellijk wassen met water en zeep als er toch contact plaatsvindt.
 • In geval van inslikken of inademen: Raadpleeg onmiddellijk medische hulp en toon de verpakking of het etiket van het product.

De veiligheidsinstructies die bij de Epoxyhars set worden geleverd, moeten altijd nauwgezet worden opgevolgd. Bovendien is het essentieel om op de hoogte te zijn van de specifieke gevaren en veiligheidsmaatregelen voor epoxyharsen en aanverwante producten.

 

Verwerking:

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Epoxyhars EH100.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/
nationale/internationale voorschriften.
· Aanvullende gegevens:
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

                        

    GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  Epoxyverharder H45.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming (in geval van niet geventileerde ruimtes)

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302: Schadelijk bij inslikken.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+312: NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een raadplegen.
P301+330+331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
P303+361+353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding
onmiddellijk uittrekken. Huid met water.
P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water
gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
P304+340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat
deze gemakkelijk kan ademen.
P273: Voorkom lozing in het milieu.

                                             

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS07-Gevaar, schadelijk      GHS09-Schadelijk voor milieu 

Epoxy op hout

Download(2 MB)

Epoxy op metaal

Download(2 MB)

Datasheet Epoxy EH100

Download(842 KB)

TDS Epoxyverhardere H45

Download(293 KB)

Veiligheidsblad Epoxyharder H45

Download(66 KB)

Extra informatie

Gewicht 0,000000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
Epoxy Hars/Harder sets

300gr, 750gr, 1,5kg, 3kg, 7,5kg, 15kg, 30kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

In deze categorie

MISSCHIEN OOK INTERESSANT