Polyurethaanschuim 2 comp.

0 out of 5
 35,00 250,00 Incl btw Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Polyurethaanschuim 2 comp.   Het Polyurethaanschuim 2 comp. kenmerkt zich door zijn eenvoudige werking en multifunctionele toepasbaarheid (ook voor dunnere delen) maar vooral ook door zijn snelle vormvastheid. Polyurethaanschuim 2 comp. i... Toon meer
 • Professioneel advies
 • Meer dan 50 jaar ervaring!
 • Afhalen in onze echte winkel.
 • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
 • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

cart popup image

Polyurethaanschuim 2 comp.

Anderen kochten ook

P.U.plaat 5 cm dik - 10 platen

Voor het maken van o.a. sandwichconstructies, ma...

0 out of 5
 1.223,44 Incl btw
Niet op voorraad

P.U.plaat 1 cm dik - 1 pl.

Voor het maken van o.a. sandwichconstructies, ma...

0 out of 5
 17,34 Incl btw
Niet op voorraad

P.U.plaat 2cm dik - 1 plaat

Voor het maken van o.a. sandwichconstructies, ma...

0 out of 5
 26,80 Incl btw
Niet op voorraad

P.U.plaat 5 cm dik - 50 platen

Voor het maken van o.a. sandwichconstructies, ma...

0 out of 5
 5.187,50 Incl btw
Niet op voorraad

Polyurethaanschuim 2 comp.

 

Het Polyurethaanschuim 2 comp. kenmerkt zich door zijn eenvoudige werking en multifunctionele toepasbaarheid (ook voor dunnere delen) maar vooral ook door zijn snelle vormvastheid.

Polyurethaanschuim 2 comp. is een eenvoudig te verwerken polyurethaan met een zeer hoge kwaliteit. Deze polyurethaan, met een mengverhouding van 1:1, stoot geen olie uit tijdens het zetten (uitharden).

De polyurethaan is na uitharden uitstekend geschikt om te beschilderen, boren, zagen, frezen en schuren. Polyurethaanschuim 2 comp. kenmerkt zich door zijn eenvoudige werking en multifunctionele toepasbaarheid (ook voor dunnere delen) maar vooral ook door zijn snelle vormvastheid. Na de uithardtijd van 60 minuten kan men de Polyurethaan dan ook niet meer buigen. Deze Polyurethaan is uitstekend te gebruiken i.c.m. onze Mixol kleurstoffen. Doordat de Polyurethaan zo laag viskeus is kan er relatief veel kleurstof worden toegevoegd.

 • Snel gietsysteem
 • Mengtijd 15 sec en meteen uitgieten
 • Na 60 minuten volledig vormvast
 • Zeer weinig krimp
 • Zeer vloeibaar, ook gevuld
 • Mengverhouding 1:1 volumeverhouding
 • Hoge vulgraad mogelijk
 • uitzettingsvolume: 1ltr > 20ltr

Technische gegevens

 • Mengverhouding in gewicht: A:B = 1:1
 • Verwerkingstijd bij 20°C: 30 seconden
 • Uithardtijd bij 20°C: 60 minuten*
 • Uiteindelijke specifieke eigenschappen: 24 uur
 • Hardheid: Shore D 82
 • Kleur: beige

*Bovenstaande waarden zijn bij een mengsel met een totaalvolume van 250 ml.. Bij grotere volumes en/of bij een omgevingstemperatuur die hoger is dan 20 graden wordt de verwerkingstijd verkort.

Verwerking

Voeg de A en B  component in de juiste verhouding bij elkaar (gewicht: A:B=100 :100) en meng deze goed met een mechanische menger. Voeg eventueel van te voren los aan de A en B component een Polyurethaan kleurstof toe en meng 15 sec totdat er een egale kleur ontstaat. De Polyurethaan is nu klaar om gegoten te worden. De Polyurethaanschuim 2 comp. heeft een mengtijd van 15seconden en is ontmalbaar na 60 minuten. De uiteindelijke eigenschappen worden bereikt nadat de hars volledig is uitgehard (24 uur). Eventueel voegt u een vulstof aan het mengsel toe om de polyurethaan bijvoorbeeld zwaarder of lichter te maken.

Belangrijk

Doordat de Polyurethaanschuim 2 comp. een korte verwerkingstijd heeft is het belangrijk om niet te veel in één keer te verwerken. Gebruik een mengemmer met groot oppervlak om de potlife maximaal te maken. De vochtopnemers in deze producten kunnen bezinken waardoor hernieuwd mengen voor gebruik is vereist. Dit kan men bewerkstelligen door de verpakking intensief te schudden voor gebruik. Polyurethaan is (in vloeibare vorm) zeer gevoelig voor vocht (ook hoge luchtvochtigheid).

 

Houdbaarheid

Polyurethaanschuim 2 comp. dient opgeslagen te worden op een droge plaats tussen 6 – 28 °C. De verloopdatum, welke uitgaat van opslag binnen de gespecificeerde condities wordt aangegeven op de verpakking. Aangebroken verpakkingen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om de kwaliteit van het product te waarborgen. De normale houdbaarheid is 6 maanden.

Veiligheidseisen

Veiligheidsvoorschriften

Polyurethaanschuim 2 comp.

H-Code gevarenaanduidingen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bevat Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

P-Code voorzorgsmaatregelen

P264 Grondig wassen na gebruik.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P331 Geen braken opwekken

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale /
internationale regelgeving.

 

Polyurethaanschuim 2 comp.

H-Code gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P201 Voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 Na hanteren de huid grondig wassen.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming dragen.

P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

 

Beschrijving

Polyurethaanschuim 2 comp.

 

Het Polyurethaanschuim 2 comp. kenmerkt zich door zijn eenvoudige werking en multifunctionele toepasbaarheid (ook voor dunnere delen) maar vooral ook door zijn snelle vormvastheid.

Polyurethaanschuim 2 comp. is een eenvoudig te verwerken polyurethaan met een zeer hoge kwaliteit. Deze polyurethaan, met een mengverhouding van 1:1, stoot geen olie uit tijdens het zetten (uitharden).

De polyurethaan is na uitharden uitstekend geschikt om te beschilderen, boren, zagen, frezen en schuren. Polyurethaanschuim 2 comp. kenmerkt zich door zijn eenvoudige werking en multifunctionele toepasbaarheid (ook voor dunnere delen) maar vooral ook door zijn snelle vormvastheid. Na de uithardtijd van 60 minuten kan men de Polyurethaan dan ook niet meer buigen. Deze Polyurethaan is uitstekend te gebruiken i.c.m. onze Mixol kleurstoffen. Doordat de Polyurethaan zo laag viskeus is kan er relatief veel kleurstof worden toegevoegd.

 • Snel gietsysteem
 • Mengtijd 15 sec en meteen uitgieten
 • Na 60 minuten volledig vormvast
 • Zeer weinig krimp
 • Zeer vloeibaar, ook gevuld
 • Mengverhouding 1:1 volumeverhouding
 • Hoge vulgraad mogelijk
 • uitzettingsvolume: 1ltr > 20ltr

Technische gegevens

 • Mengverhouding in gewicht: A:B = 1:1
 • Verwerkingstijd bij 20°C: 30 seconden
 • Uithardtijd bij 20°C: 60 minuten*
 • Uiteindelijke specifieke eigenschappen: 24 uur
 • Hardheid: Shore D 82
 • Kleur: beige

*Bovenstaande waarden zijn bij een mengsel met een totaalvolume van 250 ml.. Bij grotere volumes en/of bij een omgevingstemperatuur die hoger is dan 20 graden wordt de verwerkingstijd verkort.

Verwerking

Voeg de A en B  component in de juiste verhouding bij elkaar (gewicht: A:B=100 :100) en meng deze goed met een mechanische menger. Voeg eventueel van te voren los aan de A en B component een Polyurethaan kleurstof toe en meng 15 sec totdat er een egale kleur ontstaat. De Polyurethaan is nu klaar om gegoten te worden. De Polyurethaanschuim 2 comp. heeft een mengtijd van 15seconden en is ontmalbaar na 60 minuten. De uiteindelijke eigenschappen worden bereikt nadat de hars volledig is uitgehard (24 uur). Eventueel voegt u een vulstof aan het mengsel toe om de polyurethaan bijvoorbeeld zwaarder of lichter te maken.

Belangrijk

Doordat de Polyurethaanschuim 2 comp. een korte verwerkingstijd heeft is het belangrijk om niet te veel in één keer te verwerken. Gebruik een mengemmer met groot oppervlak om de potlife maximaal te maken. De vochtopnemers in deze producten kunnen bezinken waardoor hernieuwd mengen voor gebruik is vereist. Dit kan men bewerkstelligen door de verpakking intensief te schudden voor gebruik. Polyurethaan is (in vloeibare vorm) zeer gevoelig voor vocht (ook hoge luchtvochtigheid).

 

Houdbaarheid

Polyurethaanschuim 2 comp. dient opgeslagen te worden op een droge plaats tussen 6 – 28 °C. De verloopdatum, welke uitgaat van opslag binnen de gespecificeerde condities wordt aangegeven op de verpakking. Aangebroken verpakkingen moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om de kwaliteit van het product te waarborgen. De normale houdbaarheid is 6 maanden.

Veiligheidseisen

Veiligheidsvoorschriften

Polyurethaanschuim 2 comp.

H-Code gevarenaanduidingen

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bevat Hydrocarbons, C12-C16, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

P-Code voorzorgsmaatregelen

P264 Grondig wassen na gebruik.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P331 Geen braken opwekken

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale /
internationale regelgeving.

 

Polyurethaanschuim 2 comp.

H-Code gevarenaanduidingen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H332 Schadelijk bij inademing.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

EUH204 Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-Code voorzorgsmaatregelen

P201 Voor gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 Na hanteren de huid grondig wassen.

P280 Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming/ gehoorbescherming dragen.

P304 + P340 + P312 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat hij gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

 

Extra informatie

Gewicht 0,000000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm
Polyurethaanschuim 2 comp.

2kg, 5kg, 10kg, 20kg

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.