Aerodux houtlijm (resorcinol) SETS – 6 KG

0 out of 5
Voor 12.00 besteld, vandaag verzonden
Zeer hoogwaardige 2  componenten resorcinol houtlijm voor dragende constructies en het verlijmen van diverse houtsoorten zoals teak, eiken enz. Verwerking: Mengverhouding Hars/harder gewichtsdelen 100 : 20 Verwerkingstemperatuur Minimaal 15°C... Toon meer
  • Professioneel advies
  • Meer dan 50 jaar ervaring!
  • Afhalen in onze echte winkel.
  • Voor 12:00 besteld morgen in huis.
  • Gratis verzending boven de 75 euro

Dit wordt 'm!

cart popup image

Aerodux houtlijm (resorcinol) SETS – 6 KG

Anderen kochten ook

Aerodux houtlijm (resorcinol) SETS - 33,6 KG

Zeer hoogwaardige 2  componenten resorcinol hou...

0 out of 5
Op voorraad

Aerodux houtlijm (resorcinol) SETS - 1.2 KG

Zeer hoogwaardige 2  componenten resorcinol hou...

0 out of 5
Op voorraad

Zeer hoogwaardige 2  componenten resorcinol houtlijm voor dragende constructies en het verlijmen van diverse houtsoorten zoals teak, eiken enz.

Verwerking:

Mengverhouding Hars/harder gewichtsdelen 100 : 20
Verwerkingstemperatuur Minimaal 15°C – maximaal 25 °C
Verwerkingstijd Bij 20°C circa 25 minuten
Type Resorcinol/Aerodux en HRP155 Harder
Opslag Koel, droog, donker en vorstvrij bewaren

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Resorcinol/Aeroduxlijm.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302 + H332 – Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341 – Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H371 – Kan schade aan organen veroorzaken.
H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 – Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag
oog- of gelaatsbescherming.
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P260 – Damp niet inademen.
P304 + P340 + P310 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en
ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P301 + P310 + P331 – NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 + P310 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Raadpleeg
onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P305 + P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P405 – Achter slot bewaren.
P501 – Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale,
nationale en internationale regelgeving.

                             ademhaling.jpg                         danger.jpg                      

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS08-Gezondheidsgevaar      GHS07-Gevaar, schadelijk 

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  HRP 155 Harder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H332 – Schadelijk bij inademing.
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H350 – Kan kanker veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 – Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag oog- of gelaatsbescherming.
P304 + P340 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P405 – Achter slot bewaren.
P501 – Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale,
nationale en internationale regelgeving.

                             ademhaling.jpg                         danger.jpg                      

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS08-Gezondheidsgevaar      GHS07-Gevaar, schadelijk 

Beschrijving

Zeer hoogwaardige 2  componenten resorcinol houtlijm voor dragende constructies en het verlijmen van diverse houtsoorten zoals teak, eiken enz.

Verwerking:

Mengverhouding Hars/harder gewichtsdelen 100 : 20
Verwerkingstemperatuur Minimaal 15°C – maximaal 25 °C
Verwerkingstijd Bij 20°C circa 25 minuten
Type Resorcinol/Aerodux en HRP155 Harder
Opslag Koel, droog, donker en vorstvrij bewaren

——————————————————————————————————————————————————

Veiligheidsinformatie:  Resorcinol/Aeroduxlijm.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H302 + H332 – Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H314 – Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341 – Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H371 – Kan schade aan organen veroorzaken.
H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 – Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag
oog- of gelaatsbescherming.
P273 – Voorkom lozing in het milieu.
P260 – Damp niet inademen.
P304 + P340 + P310 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en
ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P301 + P310 + P331 – NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 + P310 – BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. Raadpleeg
onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P305 + P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een
VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P405 – Achter slot bewaren.
P501 – Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale,
nationale en internationale regelgeving.

                             ademhaling.jpg                         danger.jpg                      

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS08-Gezondheidsgevaar      GHS07-Gevaar, schadelijk 

————————————————————————————————————-

Veiligheidsinformatie:  HRP 155 Harder.

Veiligheidsmiddelen (PBM’s):

                            

Nitril handschoenen       Oogbescherming       Ademhalingsbescherming

                                                                        

Gevarenaanduidingen:

H332 – Schadelijk bij inademing.
H318 – Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H350 – Kan kanker veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen:
Preventie en maatregelen

P201 – Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 – Draag beschermende handschoenen. Draag beschermende kleding. Draag oog- of gelaatsbescherming.
P304 + P340 – NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P310 – BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts.
P405 – Achter slot bewaren.
P501 – Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale,
nationale en internationale regelgeving.

                             ademhaling.jpg                         danger.jpg                      

GHS05-Corrosief, bijtend     GHS08-Gezondheidsgevaar      GHS07-Gevaar, schadelijk 

Aerodux 185 / resorcinol

Download(917 KB)

Veiligheidsblad HRP 155 Harder

Download(172 KB)

Veiligheidsblad Aerodux

Download(280 KB)

Extra informatie

Gewicht 0,000000 kg
Afmetingen 0,000000 × 0,000000 × 0,000000 cm

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.

0 out of 5
0 from 5 Based on 0 reviews

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.